Welkom!

Zes Pajotse gemeentes (Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik, Pepingen en Roosdaal) lanceren het project ‘Pajotse Mobipunten: sociaal en levendig’, samen met Klimaatpunt Pajottenland en Zennevallei, Archeduc, Innovatiesteunpunt, Autodelen.net en Infopunt Publieke Ruimte om zo tot ontwikkeling én realisatie te komen van elk een levendig en sociaal mobipunt.
De projectpartners vertrekken vanuit een doorgedreven procesaanpak die inzet op lokale verankering, betrokkenheid en samenwerking. Dit moet niet alleen leiden tot de realisatie van een mobipunt, maar ook tot een overdraagbare regionale strategie.

Een mobipunt is in de eerste plaats een fysieke plek waar verschillende vervoersmiddelen samenkomen en waar het aan (potentiële) reizigers makkelijk(er) gemaakt wordt om van het ene transportmiddel op het andere over te stappen.

Dit project is ambitieuzer en wil van het mobipunt ook een bruisende en levendige plek in het dorp en/of de regio maken. Een comfortabele wachtruimte, wifi, een automaat met streekproducten, lockers, een handige infozuil, een toilet, enz kunnen daarbij helpen. Maar het wordt pas echt een ontmoetingsplek als er bijvoorbeeld ook fietslessen aangeboden worden en (op termijn) een kinderopvang en –waarom ook niet- een café in de buurt is.

Om de impact van elk mobipunt te versterken wordt vanaf de ontwikkeling van elk punt ingezet op een sterke betrokkenheid van inwoners en potentiële gebruikers door middel van participatiemomenten en educatieve, gemeenschapsvormende activiteiten.

De aanpak moet leiden tot mobipunten die sterk aansluiten bij de noden en behoeften van de beoogde doelgroepen (in eerste instantie inwoners/pendelaars, maar ook toeristen en mensen die door gebrek aan verplaatsingsmogelijkheden niet kunnen deelnemen aan het sociale leven). Op die manier willen we een versnelde modal shift en duurzame, toekomstgerichte vervoersconcepten op maat van het Pajottenland, vorm geven.

Visualisatie van een mogelijk mobipunt in een Vlaams dorp door Mobipunt vzw.

Hou me op de hoogte!

Wil je op de hoogte blijven van het project? Laat dan hier je gegevens achter en we nemen je op in onze databank.